สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

23 10 59นายอำเภอโพนทองนำพสิกนิกร ทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
..........เมื่อ เวลา 08.30 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายวัยวุฒิ อาศัยผล นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรและประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้ มีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้องเอ็ดเขต 3 นำโดย นายอนุพงษ์ หมวดเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมเข้าพิธีในวันนี้
..........พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพสิริทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2411 ขณะมีพระชนมายุ 15 พรรษา เป็นมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 และเป็นยุวกษัตริย์พระองค์แรกของพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงในสิริราชสมบัติเป็นเวลา 42 ปีเศษ และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 รวมสิริพระชนมายุได้ 57 พรรษา
.........พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ ทางด้านการปกครอง การบริหารประเทศ การทหาร การศาสนาและการศึกษา ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การสาธารณสุขและการต่างประเทศ พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติตลอดรัชสมัยของพระองค์นั้น มีอยู่เป็นเอนกอนันต์ พสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ต่างประจักษ์และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไม่มีวันเสื่อมคลาย และต่างพร้อมใจกันเทิดพระเกียรติถวายพระราชมัญญานามพระองค์ท่านว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งหมายถึง "พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของประชาชน"
....... พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้มีภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นางสาวผจงจิตร ศรีผาวงษ์