พิธีลงนามถวายสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์

20 10 59
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มติตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน ทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นำโดยนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผอ.โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3 พร้อมร่วมมือช่วยกันจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นางสาวผจงจิตร ศรีผาวงษ์