กิจกรรม ปั่นการกุศล เพื่อคนการศึกษา

22 01 59เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดกิจกรรม ปั่นการกุศล เพื่อคนการศึกษา มีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นผู้นำขบวน ผู้เข้าร่วมในการปั่นครั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมการปั่นการกุศล เพื่อคนการศึกษาเป็นจำนวนมาก ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ