งานมุทิตาจิต คณะครูอำเภอโพนทอง ประจำปี 2559

16 09 59เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการทั้ง 46 ท่าน ได้จัดงานมุทิตาจิต ที่ผ่านมาคือหน้าที่ต่อแต่นี้คืออิสระ โดยมีอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
ท่านสุรพร ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธานในงาน ครูโพนทองมาร่วมกันในงานสังสรรรื่นเริง และสนุกสนานด้วยกัน ในวาระที่ 46 ท่าน จะเกษียณอายุราชการ ณ หอประฃุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพทั้งหมด