กิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

07 09 59เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้ชื่อ "ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ" ปี ๒๕๕๙ และต้อนรับนางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี โดยมีนายประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายสุรดิษ โยมา และนายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านโนนโก อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน