ขึ้นสำนักงานใหม่พร้อมร่วมบริจาคถวายผ้าป่า

23 01 59เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานขึ้นสำนักงานใหม่พร้อมร่วมบริจาคถวายผ้าป่า เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติ จากหน่วยงานราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ