การแข่งขันกีฬา "สพฐ. เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 12"

22 08 59เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ. เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 12" รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมเกียรติในการชมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : คุณยาใจ ยันตะบุศย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ