ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษานำร่อง

27 01 59เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษานำร่อง โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับ สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มจังหวัดที่ 12 มีดังนี้ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพ
ในการนี้คณะกรรมการได้พิจารณาสรุปผลการคัดเลือก ดังนี้
ลำดับที่ 1 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 โรงเรียนปอแดงวิทยา
ลำดับที่ 2 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา
ลำดับที่ 3 สพป. ขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนบ้านโสกแต้
ลำดับที่ 4 สพป. มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ลำดับที่ 5 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
ลำดับที่ 6 สพป. ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนบ้านโจ