พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปี 2562

09 10 62 1วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 " เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวหน้าสู่สากล "ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เเละนักเรียนให้การต้อนรับเเละเข้าร่วมในพิธี  และในดำเนินการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่การแข่งขันจาก วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมศาลเจ้าปู่กุดเป่ง โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม และโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล และคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจาก 17 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คล