การอบรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานธุรการใน รร.ปี ๒๕๖๒

05 10 62 1ระหว่างวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดการอบรมการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานธุรการ ในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม วัน โอ วัน แกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด และ รอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ผอ.กลุ่ม บุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายให้ความรู้แก่ของผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน จำนวน ๒๑๐ คน คลิ๊กชมภาพทั้งหมด