ต้อนรับข้าราชการครูนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62

04 10 62 2วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๓ ต้อนรับข้าราชการครูที่ได้บรรจุตั้งแต่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒) สังกัด สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๓ จำนวน ๒๐ ราย ในการนี้นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๓ กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการครู ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๓ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด