การประชุมคณะกรรมการตัดสิน ศิลปหัตถกรรมฯ ๖๙ ระดับเขตพื้บเขตพื้นที่

04 10 62 1วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๓ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๓ ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๓ หอประชุมโรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง และหอประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ในการนี้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน คลิ๊กชมภาพทั้งหมด