การประชุม ผู้บริหาร นายกสมาคมฯ ประธานกลุ่มพัฒนาฯ

03 10 62 5วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานการประชุม รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ผอ.กลุ่ม สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู และประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด