โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒

03 10 62 1

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ในการนี้ ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และนักเรียน (๕๐ โรงเรียน) บุคลากรในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมสพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด