สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

28 07 59เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สพป.รอ.3 โดยนายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ บึงหนองมน ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ