สพป.มหาสารคาม เขต ๒ พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษารร.บ้านบะเค

27 09 62วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.สพป.มหาสารคาม เขต 2 โดยนายจำนงค์ สุดาเดช  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มที่รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) ในการนี้นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และนายบัณจง อัครประชะผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด