โครงการเปิดบ้านวิชาการฯ ปี 2562

25 09 62 1

วันที่ 25 กันยายน 2562  เวลา 08.00 น. นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและสถานศึกษา ในการนี้นายวัลลภ  จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ได้กล่าวต้อนรับ และนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สุริยา  นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.เนติวัฒน์  จันทรา  ผกก.สภ.โพนทอง  ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 นายอดุลย์ศักดิ์  บุญอเนกผอ.สพม.26 ดร.สกล  คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายศุภชัย  ชนะดี ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายจำนงค์  สุดาเดช ผอ.สพป.มค.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน บุคลากรในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3   ร่วมในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการฯ ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด