เตรียมงานเปิดบ้านวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

24 09 62 1

    วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ผอ.กลุ่ม บุคลากรในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๑๗ กลุ่ม ร่วมเตรียมความพร้อมงานเปิดบ้านวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการเตรียมพร้อมเปิดบ้านวิชาการ ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓   คลิ๊กชมภาพทั้งหมด