ประชุมรับฟังความคิดเห็น จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน รร.บ้านหนองอิโล

20 09 62 1วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ประชุมรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รับรู้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านหนองอิโล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด