สพป.รอ 3 ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อประชามติ Bike For Vote

03 08 59เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมปั่นเพื่อประชามติ Bike For Vote โดยมีนายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธี เพื่อประชาสัมพันธ์การร่วมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม และได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน พ่อค้า/แม่ค้า และประชาชน ในเขตอำเภอโพนทอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง ชมภาพ 

ภาพ/ข่าว นางสาวผจงจิตร ศรีผาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน