Primary Boot Camp Turbo Course 2019

19 09 62 1วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.45 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมสังเกตการณ์การสอนของครูและให้กำลังใจครู ที่ผ่านการอบรม และ การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด