ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปิดบ้านวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

18 09 62 5วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด