การประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอใช้เงินเหลือจ่ายปี ๖๒ ครั้งที่๒/๒๕๖๒

18 09 62 4นที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

คลิ๊กชมภาพทั้งหมด