พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม๖๙ กลุ่มพัฒนาฯสหวิทยาเขต ณ รร.บ้านงิ้วหว่าน / รร.บ้านหนองขี้ม้า

18 09 62 3วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๙ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหวิทยาเขต เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่าน และโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด