พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ๖๙ กลุ่มศิลานคร ณ อนุบาลเสลภูมิ

18 09 62 2วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๙ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด