พิธีปิด/มอบเกียรติบัตรการอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ 16-17 ก.ย.62

17 09 62 1วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ครูที่ผ่านการอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. 2562 รวมทั้งสิ้น 51 คน ได้รับเกียรติจากนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด