การพิจารณาขอเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษ(IEP)รร.อนุบาลโพนทองปี๖๓

16 09 62 3วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการ พิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด