ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ตรวจติดตาม/นิเทศ รร.บ้านบ้านดงหวาย

13 09 62 3 วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจติดตามและนิเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงหวาย โดยมีนายภราดร เสนารัตน์ ผอ.รร.บ้านดงหวาย อำนวยความสะดวกในการต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านดงหวาย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด