พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค Boot Camp

13 09 62 03วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค Boot Camp ได้รับเกียรติจากนางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด