ประชุมสรุปผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

12 09 62 4วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมสรุปผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพ และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด