การประชุมสัมมนา เรื่องเส้นทางชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

12 09 62 2  วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในการประชุมสัมมนา เรื่องเส้นทางชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ และร่วมแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสถานศึกษาอำเภอโพนทองปี 2562 จำนวน 45 คน กล่าวรายงานโดยนายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอโพนทอง ณ ห้องประชุมร้านจ้อก้อฟาร์ม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด