พิธิเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มฯ เมืองเสลภูมิ

12 09 62 1

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธิเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ กล่าวรายงานโดย นายสมศักดิ์ สารเสวก ผอ.รร.บ้านหนองหงส์หนองงู ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับกลุ่ม เพื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 โรงเรียน และได้รับเกียรติจาก นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ จากนั้น ประธานและผู้มีเกียรติ ได้เดินเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ คุณครูและนักเรียน พร้อมกล่าวชื่นชม ประธานกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ได้จัดงานในครั้งนี้ แล้วกล่าวขอบคุณ นายกิตติพัศ นพนิยม ผอ.รร.บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา ที่อำนวยความสะดวกและต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด