โรงเรียนบ้านดอนควาย ประกวด Best Practices การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

09 09 62 02วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านดอนควาย สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภาค (Cluster 12) โดยมี ดร.นิรมล ทิพชัย ผอ.รร.บ้านดอนควาย และคณะครู นำเสนอในครั้งนี้ ในการนี้ นายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายประมวล ทิพชัย ผอ.รร.บ้านหนองอึ่งโปโล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย และนางสาวอนงค์ ศรีสินธ์ ผอ.รร.บ้านหนองบัว มาร่วมเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจในครั้งนี้ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิ๊กชมภาพ