งานแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน 62 กลุ่มพัฒนาคการศึกษาเอกชน

10 09 62 1      นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน ของโรงเรียนเอกชนในเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนจารุณีศึกษา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  ในการนี้นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์  ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน คณะผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน  เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด