การติดตาม/ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. ปี ๖๒

09 09 62 2

   วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. เชิงประจักษ์ (นางอังคณา สุขเสวี นางสุนีย์ สิทธิธนะ และน.ส.สินีนาถ เศวตสุพร) ซึ่งมาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด