การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะครูผู้ช่วย 62

09 09 62 1เมื่อวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๖๒ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายการประกอบวิชาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้ช่วยจำนวน ๗๑ คน ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน  ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ผอ.กลุ่ม และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าว คลิ๊กชมภาพทั้งหมด