การประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

06 09 62 4วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓  ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

คลิ๊กชมภาพทั้งหมด