กลุ่มพัฒนาการศึกษาโพธิ์เงิน คัด นร.แข่งศิลปหัตถกรรม ๖๙

06 09 62 3

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๙ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ในการนี้  นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด