กลุ่มพัฒนาม่วงสว่าง คัดเลือกนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่๖๙

05 09 62 1

วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๙  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การแข่งขันคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ในการนี้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กดูภาพทั้งหมด