ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยงลก.รมว.กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เยี่ยมรร.

04 09 62 1วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียนบุ่งเบ้าห้วยเจริญ ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด ๓ และผู้อำนวยการโรงเรียนบุงเบ้าห้วยเจริญ และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น คลิ๊กชมภาพ