บรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้นักเรียน ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

03 09 62 2วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๔๕ น. ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ สภ.โพนทอง วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง และจิตอาสา ร่วมบรรจุถุงยังชีพ ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เพื่อมอบให้กับ นักเรียน และประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด