ประชุมเตรียมความพร้อมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  03 09 62 1วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ดร.ประดู่  นามเหลา รองผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ และผู้อำนวยการกลุ่ม ประชุมเตรียมความพร้อมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ  กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง คลิ๊กชมภาพทั้งหมด