ศึกษาดูงานในการปฏิบัติงาน ที่สพป.ร้อยเอ็ด 2

05 02 59เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำคณะข้าราชการในสังกัด เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับตัวบุคลากร เปิดมุมมองที่จะรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายสกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และคณะให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ อย่างดีเยี่ยม ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ