การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17

27 08 62 2วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ครูดีในดวงใจครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด