ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

28 08 62 2วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด