ต้อนรับ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.

30 07 62 20วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 12 และนายวิเชียร การดี เลขาที่ปรึกษา เพื่อรับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล กศจ.ร้อยเอ็ด มาร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด