ประชุมภาคีเครือข่ายเด็กไทยฟันดี เครือข่ายที่ 2

21 07 59เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายเด็กไทยฟันดี เครือข่ายที่ ๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งโรงเรียนชุมชนสว่างเป็นโรงเรียนเป้าหมายได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อประกวดโครงการทันตสุขภาพระดับเขตและระดับประเทศ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง ชมภาพ

ภาพ/ข่าว : นางสาวผจงจิต ศรีผาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน