ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโพธิ์ชัย

04 07 62 20วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโพธิ์ชัย ประจำปี 2562 กล่าวรายงานโดยนายประมวล ทิพชัย ผอ.รร.บ้านหนองอึ่งโปโล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย ก่อนเปิดการประชุม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติ ที่ม่งมั่นในการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในอำเภอโพธิ์ชัย และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการทดสอบ NT ด้านการคำนวณ หลังจากนั้นได้พบปะ มอบนโยบาย พร้อมกล่าวชื่นชม นายกสมาคมฯ ประธานกลุ่มพัฒนาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ และร่วมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง ซึ่งแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา และได้รับเกียรติจากนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.บรรลุ บุตรศาสตร์ และศนทองอินทร์ ภูมิประสาท มาร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้ และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียน ระหว่าง ผอ.โรงเรียน กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด