การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากการเกษียณอายุราชการ

20 08 62 3วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด