มอบเงินกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

20 08 62 1วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 มอบเงินจากกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ที่ชนะเลิศ การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จำนวน 5,000 บาท คลิ๊กชมภาพทั้งหมด